توضیحات محصول

با استفاده از ماژول فرم ساز می توان فرم هاي مختلف را، جهت دريافت اطلاعات از كاربران، ایجاد کرد و لذا كاربران و بازديد كنندگان سايت می توانند اين فرم ها را تكميل و برای مدیر سایت ارسال نمایند.

در مواردی مثل فرم های استخدامی كه لازم است كاربر اطلاعات خود را وارد نمايد، بايد فرمی جهت دريافت اطلاعات از كاربران ايجاد نمود. ماژول فرم ساز اپن کارت، در ساخت و مدیریت فرمهای اینترنتی به مدير سايت کمک می کند.

برای نصب ماژول فرم ساز اپن کارت، باید تماس بگیرید تا ماژول روی سایت شما نصب شود.

75000 تومان

دیدگاه‌ها

    شما باید وارد شده و خرید کرده باشید محصول تا بتوانید بررسی ارسال کنید

    دیدگاه خود را بنویسید